Kdo jsem

Jmenuji se Mária Zinburgová a jsem tarotová poradkyně a překladatelka. S tarotem mě seznámil můj tehdejší přítel a nynější manžel před bezmála dvaceti lety. Tou dobou jsem se intenzivně zajímala o různé cesty sebepoznání a růstu, prošla jsem kurzy astrologie, kineziologie, Silvovy metody rozvoje mysly, absolvovala jsem jeden ročník na Pražské psychoterapeutické fakultě, nastudovala mnoho ezoterické, duchovní a psychologické literatury. To vše mi umožnilo nahlédnout do vícero způsobů, jak se dál rozvíjet a poznávat sebe, svět kolem a život. Cest je mnoho a cíl jeden: žít tady a teď, vědomě se rozhodovat a tvořit svůj život v souladu s vlastním Já. Záleží na každém z nás, jakou cestu pro sebe zvolí. Součástí mé osobní cesty se později staly i krátkodobá, leč intenzivní párová terapie a tříletá individuální psychoterapie (Daseinsanalýza). Dnes druhým rokem pravidelně medituji (Védská meditace), s radostí tvořím a prožívám běh každodenního života společně s mým manželem a dcerkou.

Tarot jsem zpočátku vykládala pro sebe, později pro kamarády a známé a až po absolvování Tarotové školy u paní Heleny Kuželové (Sophie Joya) jsem se rozhodla vykládat tarot i pro veřejnost. Můj způsob práce s kartami se postupem času měnil, a tak jsem přešla od původního především intuitivního výkladu karet, kde jsem klientovi předložila své vnímání situace, k interaktivnímu výkladu tarotu, kde se klient stává aktivní součástí výkladu. Zjistila jsem totiž, že je pro klienta mnohem přínosnější, když dostane prostor objevovat odpovědi na své otázky a nacházet možnosti a řešení sám. Nic nenahradí vlastní prožitek. Způsob práce s tarotem, který ve své poradně nabízím, je silně inspirován podněty od známe americké kartářky Mary K. Greer, která vyvinula metodu zvanou R.I.T.E. - Reading Interactively for Transformation and Empowerment, neboli interaktivní výklad pro transformaci a posílení člověka. Cílem je vytvořit prostor, v němž si klient na základě vlastní zkušenosti může uvědomit sílu a moudrost, kterou nosí v sobě, a získat v ni, a tudíž i v sebe důvěru, jenž mu umožní zvládat výzvy života a stát se jeho plnohodnotnou tvůrčí součástí.

Máte-li chuť pustit se do práce a vydat se na dobrodružnou cestu sebepoznávání a vědomého tvoření vlastního života, bude mi potěšením Vás na této cestě s tarotem kousek doprovázet a podpořit.


Mária