Etický kodex

Tarotové sezení má klientovi pomoci zorientovat se v dané životní situaci, podpořit ho při hledání řešení a nacházení možností, které by vedly k jeho spokojenosti a naplnění v životě.

Klienta vedu k uvědomění si kvality přítomného okamžiku a k poznání aktuálních možností aktivního rozhodování pro své další směřování v životě.

Vytvářím podmínky pro to, aby se klient mohl zapojit do procesu výkladu, podporuji ho v nacházení osobních významů tarotových karet a uvědomování si moudrosti své vlastní duše.

Respektuji možnost volby a vlastního rozhodování – je zcela na klientovi, jak naloží se získanými informacemi.

Respektuji práci svých kolegů a kolegyň, nehodnotím způsoby práce ani výklady jiných kartářů a kartářek.

Nevěštím budoucnost, ani nevykládám na smrt.

Zaručuji absolutní diskrétnost.