Co je tarot

Dnešní tarot představuje západní okultní psychologický a filosofický systém, jakož i karetní hru. Sestává ze 78 karet, které se dělí na tzv. Velká a Malá arkána. 22 karet Velkých arkán reprezentuje v archetypických symbolech cestu člověka životem, cestu, jenž Carl Gustav Jung nazval procesem individuace.

Zatímco karty Velkých arkán představují archetypické, univerzální myšlenky, Malá arkána zobrazují každodenní, světské situace, problémy a lidi. 56 karet Malých arkán obsahuje 16 dvorních karet a 40 číselných. Zastoupeny jsou čtyři barvy: hole, poháry, meče a pentakly, které jsou srovnatelné s barvami standardních hracích karet – trefy, srdce, kára a piky. Každá barva obsahuje sadu čtyř dvorních karet – král, královna, rytíř a páže (nebo princezna) a číselných karet označených od esa po 10.

Jelikož základ tarotu tvoří univerzální jazyk symbolů, šířil se v průběhu několika století jeho vliv po celém světě bez jakýchkoliv jazykových nebo sémantických omezení. A protože je symbolika rovněž řečí podvědomí, práce s tarotovými kartami podněcuje naši intuici a aktivuje pravou mozkovou hemisféru. Z toho důvodu se od 18. století karty často používaly k věštění pomocí různých výkladových her, z nichž si největší popularitu získal Keltský kříž.

Výklad karet probíhá v následujících krocích: míchání celého balíčku karet, výběr jednotlivých karet a jejich rozložení na předem určená místa dle vykládané hry a interpretace smyslu celého symbolického obrazu v souvislosti s položenou otázkou nebo aktuální životní situací.

Práce s tarotem by se však neměla omezovat pouze na výklad „náhodně“ zvolených karet. Každá karta, především 22 karet Velkých arkán, představuje celý filosofický a psychologický obraz, a jakoukoliv kartu lze zvolit jako předmět meditace či vizualizace.


Z knihy „Tarot for Your Self“ od Mary K. Greer