Tarot a Human design

Zdroje inšpirácie pre tvorbu výkladových techník sú nespočetné. Pomocou kariet môžeme spoznávať kvalitu čohokoľvek, čo nás zaujíma. Veľmi objavný je pohľad na systémy poznávania osobnosti skrz tarotové karty. Môžeme tak popísať napríklad energetické centrá, s ktorými pracuje Human design, pozrieť sa, ako tieto naše centrá momentálne fungujú, aké energie momentálne dominujú. Získame tak zaujímavý a obohacujúci pohľad na vlastné aktuálne rozpoloženie – mysle, emócií, zdrojov energie.
Human design pracuje s deviatimi energetickými centrami. Pri výklade karty poukazujú, ako tieto konkrétne centrá v súčasnosti fungujú. Nižšie uvádzam stručný popis centier a niekoľko súvisiacich otázok pre inšpiráciu.
Karty ako obvykle zamiešajte a vytiahnite dokopy 9 kariet. Rozložte ich podľa nasledujúcej schémy.1.         Hlavacentrum inšpirácie a myslenia – Aké myšlienky priťahujeme? V čom nachádzame inšpiráciu? Sme otvorení / uzatvorení voči inšpirácii? Prijímame nové nápady

2.         Ajna – centrum spracovania a analýzy myšlienok – Aký postoj zaujímame k inšpiratívnym nápadom? Akými myšlienkami sa práve najviac zaoberáme?
3.         Krkcentrum komunikácie – Ako komunikujem s vonkajším svetom? Ako sa prejavujem?
4.         Centrum Gsúvisí s láskou, smerom, ktorým v živote ideme, s našou identitou – Ako vnímame sami seba? Kam v živote máme momentálne namierené? Ako dokážeme milovať (seba a svet okolo)? Sme otvorení láske?
5.         Sakrálcentrum vitality, sexuality, životnej sily – Kde je zdroj našej energie? Ako sa naň môžeme napojiť? Čo nás poháňa za naplnením v živote? Kde nachádzame svoju životnú silu?
6.         Koreňnutkanie a sila robiť (čokoľvek), motor, pohon k aktivite – Čo nás tlačí k činnosti? Aký je náš zdroj sily k fyzickej aktivite?
7.         Slezinacentrum intuície, inštinktu, prežitia a zdravia – Máme kontakt so svojou intuíciou? Ako fungujú naše inštinkty? Ktoré energie majú vplyv na naše zdravie?
8.         Solar plexuscentrum emócií, nálad – Aké emócie v sebe momentálne nesieme? Ako sa prejavujeme emočne? A voči akým emóciám z nášho okolia sme práve otvorení? Ako spracúvame emócie?
9.         Srdce / Egosúvisí s egom, silou vôle, seba hodnotou, materiálnym svetom – Akú hodnotu prisudzujeme sami sebe? Ako sa naše seba hodnotenie odzrkadľuje vo vonkajšom svete? Ako momentálne vnímame vlastné materiálne zázemie? Aká je naša sila vôle a schopnosť presadiť sa vo vonkajšom svete?
Pri samotnom výklade sa nechajte viesť svojou intuíciou, vnímajte ako na Vás obrázky pôsobia, aké pocity vo Vás vyvolávajú. Vnímajte najmä tie odpovede na vyššie uvedené otázky, ktoré Vás napadnú ako prvé.
Prajem Vám obohacujúce a objavné stretnutie so samým sebou. J


Žádné komentáře:

Okomentovat