Keď duša rodí

S vďakou vítam človeka, ktorý vstupuje do poradne a nachádza v sebe odvahu a silu vydať sa po často náročnej ceste za poznaním. Hľadáme odpovede na mnohé otázky, neistoty, strachy; odpovede, ktoré sú v nás, nosíme ich so sebou neustále, avšak ťažko k nim získavame prístup. Počas stretnutí v poradni opätovne zisťujem, aká hlboká múdrosť je ukrytá v každom z nás. Žiaľ s ňou pričasto strácame kontakt a vyhľadávame potom pomoc a radu inde. Výklad kariet vnímam ako veľmi citlivý a tvorivý proces, počas ktorého duša rodí odpovede, podnety a vnemy inšpirujúce a povzbudzujúce náš ďalší vývoj. S pokorou, dôverou a láskou sprevádzam hľadajúceho klienta v tomto procese. Ako „pôrodná baba duše“ sa skláňam pred jej múdrosťou a pomocou techník, ktoré s citom, hravo a tvorivo pomáhajú klientovi prenikať do vlastných hlbín, vytváram v bezpečnom prostredí poradne priestor a podmienky, aby sa duša mohla prirodzene prejaviť a zrodiť svoje „deti“ do nášho vedomia. Takto sa každý výklad kariet stáva neopakovateľným a obohacujúcim dobrodružstvom predovšetkým pre klienta a často aj pre kartára.

Žádné komentáře:

Okomentovat