Tarot a čakry

Preklad z knihy Tarot for Your Self od Mary K. Greer
Výklad čakier pomáha objaviť psychologický pôvod chorôb a upriamiť našu pozornosť na tie oblasti tela, ktoré potrebujeme zharmonizovať. Tento výklad sa zameriava na sedem fyzických, psychologických, duševných a duchovných energetických centier v našom tele, ktoré popisujú a s ktorými často pracujú východné kultúry. Čakra znamená v Sanskrite „koleso“ a predstavujeme si ich ako točiace sa disky, prípadne aj ako lotosové kvety s rôznym počtom lupienkov umiestnené pozdĺž chrbtice. Každá čakra má vlastnú farbu, pričom spolu splývajú v dúhu počínajúc červenou farbou základnej alebo koreňovej čakry a vyústiac vo fialovú farbu korunnej čakry. Ak sú Vaše čakry „čisté“, stávajú sa plynulými vodičmi duchovnej energie. Čakry „znečistené“ stresom a zlými návykmi, alebo upchané starými emóciami a nedokončenými záležitosťami sú blokované a energia nemôže voľne prúdiť, čo zapríčiňuje ne-duhy. Tak môže napríklad blok v komunikácii (krčnej čakre) spôsobiť bolesti v krku. Ak však budete príčinu skúmať ďalej, možno zistíte, že Vaša neschopnosť komunikovať pramení z hlbšieho bloku – napr. z pocitu bezmocnosti, ktorý sídli vo tretej čakre solar plexus a prípadne spôsobuje aj problémy s trávením.

Výklad čakier je eklektická zmes východného konceptu siedmich centier so západnou predstavou Stromu života, ktorý sa dá tiež aplikovať na ľudské telo. Strom života má tiež sedem úrovní, pričom tri z nich sú rozdvojené. Úrovne s dvojakými pozíciami súvisia s vyrovnávaním ženských / mužských, vnútorných / vonkajších, podvedomých / vedomích a receptívnych / asertívnych aspektov v nás.

Pred tým než vyložíte karty, si dôkladne rozmyslite otázku ohľadne Vašej choroby alebo ne-duhov a určite tú časť tela, ktorá prejavuje najjasnejšie symptómy.
Uvoľnite sa, vnímajte pevnú pôdu pod nohami a nájdite svoj stred. Vyčistite karty (napr. nad sviečkou) a dôkladne ich miešajte mysliac na svoje prianie zistiť, čo spôsobuje chorobu vo Vašom tele a kde by sa príčina dala nájsť. Vyberte 10 kariet spôsobom, akým ste zvyknutí/é a uložte ich do pozícií podľa nasledujúcej predlohy:


 1) Základná (koreňová) čakra – v Sanskrite: Muladhara, červená. Ovláda nohy a chodidlá a poukazuje na mieru ukotvenia, prípadne na pevnú pôdu pod nohami. Nájdeme tu základný pud sebazáchovy, priebojnosť, elán, vitalitu a všeobecnú životnú energiu. Sídlia tu tiež genetické a dedičné predpoklady, ako aj korene v minulosti. Väčšinou sa k tejto úrovni viažu aj naše zvyky.
2) Druhá (sakrálna, krížová) čakra – v Sanskrite: Svadhisthana, oranžová. Úlohou druhej čakry je zachovanie živočíšneho druhu, a súvisí preto so sexualitou a emóciami. Hnev a strach sa objavujú tu, pokiaľ sú hlboko preciťované. Taktiež ukazuje, akým spôsobom spracúvate záležitosti / veci vo svojom tele (predovšetkým v črevách) – ako sú alebo nie sú prijímané. Taktiež sa tu nachádza inštinkt živiť a starať sa o niekoho.
3A a B) Tretia čakra (čakra pupka, solar plexus) – v Sanskrite: Manipura; žltá. Tu ťaháme dve karty. Tretia čakra ukazuje, akým spôsobom používame alebo vyjadrujeme svoju vitálnu energiu. Naznačuje náš zmysel pre moc alebo našu bezmocnosť a vôľu presadiť sa. Naše projekcie ega pochádzajú z tejto čakry, rovnako ako aj naše postoje a predsudky. Naše väzby a emocionálne prepojenia k ostatným vychádzajú z tohto miesta a taktiež počas astrálnych ciest opúšťame telo aj sa doňho vraciame skrz tretiu čakru. Nájdeme tu tráviace funkcie. Naše ego je najzraniteľnejšie práve tu, kde dostávame psychologické solar-plexové údery. Veľké rozdiely medzi energiami dvoch vytiahnutých kariet (ľavá reprezentuje našu vôľu a ego, pravá obsahuje naše emocionálne väzby) môžu naznačovať stres a napätie.
4) Štvrtá čakra (čakra srdca, srdečné centrum) – v Sanskrite: Anahata; zelená. Štvrtá čakra je centrom univerzálnej lásky. Nachádza sa tu naša schopnosť súcitiť, vnímať silu a prejavovať pochopenie. Taktiež je centrom nášho zmyslu pre čas založenom na tlkote srdca. Schopnosť liečiť seba, ako aj ostatných je umiestnená práve tu. Táto čakra sa spája s pľúcami a dýchaním (prana).
5A a B) Piata čakra (krčná, komunikačné centrum) – v Sanskrite: Vishudda; modrá. Krk je centrom reči, prejavu seba samotného a komunikácie. Psychotronické alebo mediálne schopnosti sa prejavia práve tu. Zablokovanie znamená, že v sebe držíme niečo, čo potrebuje byť povedané, väčšinou sa jedná o niečo pochádzajúce z nižšie položených čakier. Ťaháme dve karty, ktoré predstavujú našu vnútornú a vonkajšiu komunikáciu.
6A a B) Šiesta čakra (príkazová, čakra čela, vnútorného oka, oka múdrosti, tretieho oka) – v Sanskrite: Ajna, indigovo modrá. Šiesta čakra je sídlom vnútorného aj vonkajšieho zraku, vízií, fantázií a snov. Poukazuje na našu schopnosť vizualizovať a je zdrojom našich myšlienok; čiže prvým impulzom k manifestácii – uskutočneniu toho čo si myslíme. Aj naše duchovné schopnosti sú rozvíjané práve tu. Karta na ľavej strane je zameraná na pravú mozgovú hemisféru (ľavá ruka), zatiaľ čo karta vpravo sa vzťahuje na funkcie ľavej mozgovej hemisféry (pravej ruky).
7) Siedma čakra (korunná, temena hlavy) – v Sanskrite: Sahasrara; fialová. Táto čakra je našim spojením so Zdrojom. Je vstupnou bránou pre kozmickú energiu. Nachádzajú sa tu naše najvyššie túžby a poznanie Pravdy. Veľa systémov túto čakru dokonca neumiestňuje v rámci tela ale nad telo, čím vytvárajú priame spojenie s vôľou Ducha.
Karta reprezentujúca naše srdečné centrum je kľúčovou kartou akéhokoľvek výkladu týkajúceho sa zdravia. Aj keď niekoľko kariet poukazuje na problémy, pozitívna karta na tejto pozícii znamená, že sme schopní sa vyliečiť, pokiaľ sa tak rozhodneme. Pokiaľ sa však vo výklade objaví na tejto pozícii veľmi negatívne pôsobiaca karta, ako napr. 9 Mečov, znamená to, že si odopierame možnosť vyliečenia – možno odmietaním vnímať sám seba ako človeka hodného lásky. Bez sebalásky nie je liečba možná.


Žádné komentáře:

Okomentovat