Po stopách Tarotu - 5. časť

1800 – 1900

19. storočie zažilo veľký boom v predpovedaní budúcnosti z kariet. Veštilo sa z bežných hracích kariet, tarotových a taktiež vznikali nové sady kariet určené k tomuto účelu. Jedna z najznámejších veštíc vtedajšej doby bola Madame Lenormand, celým menom Marie Anne Adelaide Lenormand. K jej klientele patrila okrem iného parížska smotánka vrátane samotného Napoleona a Josephine, ale aj napr. Cár Alexander. Dva roky po smrti Madame Lenormand uzreli svetlo sveta karty "Le Grand Jeu de Mlle. Lenormand”. Túto sadu 54 kariet vytvorila istá Madame Breteau, ktorá vraj bola žiačkou Madame Lenormand. Karty pomenované po známej veštkyni si zachovali veľkú popularitu do dnešných čias a mnohí kartári ich používajú pri predpovedaní budúcnosti.
Z 19. storočia sa dochovalo veľa obrazov, ktoré vykresľujú atmosféru počas výkladov. Zopár z nich Vám rada predstavím.
<> 
Kartárka v ulici Paríža - obraz zo začiatku 19. stor.
<>  <> 
Harry Herman Roseland - maliar z New Yorku, ktorý prevažne maľoval obrazy z prostredia afro-americkej chudoby. Tento obraz vznikol okolo roku 1870.
<>  <> 
Albert Anker - švajčiarsky maliar - obraz "Kartenlegerin" z roku ca. 1880

A na záver obraz rakúskeho umelca Josefa Danhausera z roku 1841: Madame Lenormand predpovedá Josephine jej odlúčenie od Napoleona

Aj pri ďalšom pohľade do minulosti ostaneme ešte v 19. storočí a pozrieme sa na zrod moderného Tarotu.

Žádné komentáře:

Okomentovat