Výklad s tromi kartami

Povedala som si, že začnem príspevkom o svojej najobľúbenejšej výkladovej hre. Je na prvý pohľad veľmi jednoduchá, no ponúka neuveriteľné množstvo variácií a pohľadov na jednu a tú istú problematiku. S tromi kartami sa človek dokáže vyhrať do sýtosti, a pritom aj všeličo zaujímavé objaví. Odpovede kariet môžu byť rovnako nečakané, ako obmeny hry. Rada by som Vám teraz predstavila pár možností. Nechajte sa inšpirovať...

Často využívam výkladovú variantu, kde po formulácii otázky vytiahnem jednu hlavnú kartu a k nej priložím dve vedľajšie, ktoré rozšíria odpoveď hlavnej karty o ďalšie aspekty – podporné, či rušivé.

Tri karty ťahám aj pri každodennom výklade, pričom jednotlivé karty predstavujú:
DUŠU – ktorým smerom ma v daný deň ťahá moja duša, čo si potrebujem uvedomiť pre svoj ďalší osobný rast
MYSEĽ – akými myšlienkami sa v daný deň zaoberám, aké témy si uvedomujem
TELO – ako sa navonok prejavujem, ako komunikujem

Odvodiť môžeme aj túto variantu:
DUŠA – Čo chce moja duša?
SRDCE – Čo chce moje srdce?
HLAVA – Čo chce moja hlava?

Ďalej sa môžeme na karty pozrieť z časového hľadiska:
MINULOSŤ – odkiaľ pramení moja terajšia situácia
PRÍTOMNOSŤ –momentálna situácia
BUDÚCNOSŤ – kam mám práve teraz nasmerované

Páči sa mi výklad kariet z pohľadu transakčnej analýzy. Môžeme sa pozrieť bližšie na naše vnútorné naprogramované a internalizované postoje:
DIEŤA
RODIČ
DOSPELÝ
Pre charakteristiku jednotlivých ego-stavov odporúčam pozrieť na stránku: Transakční analýza

Alebo
PODVEDOMIE
VEDOMIE
NADVEDOMIE

Klasické zjednotenie dvoch protipólov nájdeme vo výklade:
TÉZA
ANTITÉZA
SYNTÉZA

Pokiaľ hľadáme nové riešenia, prípadne si chceme ujasniť východiskovú situáciu:
NÁPAD / PLÁN
KRITIKA
VÝCHODISKO / RIEŠENIE

Taktiež sa pomocou troch kariet môžeme bližšie pozrieť na vzťah dvoch ľudí:
OSOBA A (je, chce, vytvára, berie, dáva, atď.)
VZŤAH MEDZI NIMI
OSOBA B (je, chce, vytvára, berie, dáva, atď.)

A na záver ešte spomeniem možnosť výkladu troch kariet pri rozhodovaní:
MOŽNOSŤ 1
INÉ MOŽNOSTI
MOŽNOSŤ 2

Ak máte chuť sa s kartami ďalej hrať, môžete prehádzať ich pozície a sledovať, ako sa mení náboj jednotlivých kariet, aké súvislosti a vzťahy medzi nimi fungujú. Ako na Vás pôsobia karty po zmene miesta? Pozerajú sa postavy zobrazené na kartách na seba? Sú obrátené k sebe, alebo sa od seba odvracajú? Pôsobí na Vás nová zostava vyváženejšie? Aká je dynamika medzi jednotlivými kartami? Karty môžete usporiadať do geometrických tvarov: línia vodorovná / zvislá, trojuholník s dvoma kartami dole / hore, atd.

Kreativite sa medze nekladú. Máte vlastný obľúbený variant? Napíšte...

Žádné komentáře:

Okomentovat